tirsdag 28. juni 2016

Femundsdraget og Raymarine Cup

I forbindelse med at Femundsdraget i år er en del av Raymarine Cup vil det bli en egen resultatliste for Raymarine Cup.

Ved påmelding vil den  enkelte båt noteres med et teamnavn og navn på fiskere i båten.  Når resultatlista til Raymarine Cup  settes opp vil samlet fangst i båten gjelde som plasseringsgrunnlag i Raymarine Cup.

I Femunddraget deltar den enkelte fisker i den klassen man har meldt seg på i og vil kun premieres i denne klassen.

Nærmere informasjon fås ved påmelding.

Mvh
Espen Knai

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Raymarine Cup

Raymarine Cup